DUYURULAR...

DUYURULAR

KURBAN BAYRAMI MESAJI

İSTESOB'TA YAPILAN BAYİLERLE OLAN TOPLANTI (04.05.2024)

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

YENİ YIL MESAJI 2024

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ HABERİ

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

AHİLİK HAFTASI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

KURBAN BAYRAMI MESAJI

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

23 NİSAN MEAJI

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

KADİR GECESİ MESAJI.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ SN. ÜZEYİR ÇAKIR İLE GÖRÜŞME

MALİYE BAKANLIĞI TOPLANTI (30.01.2023)

RAGAİP KANDİLİ MESAJI

İMEP (İSTİHDAM İÇİN MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI)

BAŞKAN AHMET YAZICI'NIN YENİ YIL MESAJI

2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İÇİN BAYİMİZ MUSTAFA KAYA İLE YAPILAN SÖYLEŞİ.

2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İÇİN BAŞKAN AHMET YAZICI İLE YAPILAN SÖYLEŞİ (30.11.2022)

SİSAL GRUP SAYISAL OYUN BAYİLERİ İLE SÖZLEŞME İMZALIYOR

T.C.TİCARET BAKANLIĞI YAZILARI HK.

SİSAL DUYURU (16.04.2020)

ODA AİDATLARI HAKKINDA (15.04.2020)

SİSAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. SİNAN OKTAY İLE YAPILAN TOPLANTI (18.09.2020)

VARLIK FONU TOPLANTI (14.10.2020)

İHTARNAME ( SİSAL ŞANS VE PRİM GIDA ŞİRKETİNE)

M.P.İ GENEL MÜDÜRÜ SN.BEKİR YUNUS UÇAR'IN AÇIKLAMALARI

12.03.2021 Cuma günü İ.B.B Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kurumsal İletişim Şefliğinden yetkili arkadaşlar odamızı ziyaret ettiler.

İHTARNAME ( SİSAL ŞANS VE PRİM GIDA ŞİRKETİNE)


Aşağıda İstanbul 25.Noterliği aracılığı ile Sisal Şans Girişim Grubu ve Prim Gıda Firmasına gönderdiğimiz ihtarname ile  kanunsuz olarak yapılan bayilik verilme işlemlerine  müsaade etmeyeceğimizi kendilerine ilettik.  Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada sizlerin yani üyelerimizin haklarını her daim her platformda savunmaya devam edeceğiz.

Yönetim Kurulu Adına

Başkan Ahmet YAZICI

 

MERT HUKUK BÜROSU

Av. Yaşar  PAMUK

Büyükreşitpaşa Cad. N.18 K.2

Laleli - Fatih / İst.

Tel-Faks:0212 2558464   GSM: 0532 4110249

yasarpamuk @yahoo.com

 

 

İSTANBUL   25.  NOTERLİĞİ’NE

 

İHTARNAME

 

KEŞİDE EDEN              : İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası

İstiklal Cad. Sahne  Sk. N.11 D.4  Beyoğlu-İst.

 

VEKİLİ                      : Av. Yaşar PAMUK, Antet adresinde.

 

MUHATAPLAR        : 1- SİSAL ŞANS İNTERAKTİF HİZMETLERİ VE ŞANS OYUNLARI

YATIRIMLARI A.Ş.

TRUMP TOWERS KULE 2  KAT:8 MECİDİYEKÖY  ŞİŞLİ/İST.

 

2- PİRİM GIDA VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH.HALKALI CADDESİ N.259

SEFAKÖY/K.ÇEKMECE-İST.

 

KONU                        : Aşağıda yazılı hususların muhataplarına ihtarı ve tebliği talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1- Müvekkilim İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası, T.C. 1982 Anayasa’sının  135. maddesinde ve 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun     1. maddesinde yazılı bulunan tanımı gereği, üyelerinin ve yanlarında çalışanların,    mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini … vs. sağlamak üzere       kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek teşekkülüdür.

Özellikle son zamanlarda, İstanbul ili genelinde, meslek mensuplarımızdan gelen ihbar ve şikayetlerden ve gerekse müvekkilim tarafından re’sen yapılan tespitler sebebiyle, aşağıda yazılı hususların muhataplara ihtar ve tebliğine karar verilmiştir.

2-a: Muhataplar tarafından bilinmesi gerektiği üzere, 06 Ocak 2017 tarihli ve 680 sayılı Kanun hükmünde kararname ile Milli Piyango İdaresi’nin , 49 yıllık  süre ile  Türkiye Varlık Fonu’na devri sağlanmıştır.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi, Şans Oyunları Lisansının verilmesi, Lisansa konu faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi hakkında yönetmeliğe istinaden,             gelir paylaşımı esasına dayanan açık teklif alma sürecini başlatmış,

sonucunda en iyi teklifi veren Sisal-Şans İnteraktif Hizmetleri ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. ortak girişim grubu ile 10 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Bu sözleşme kapsamında faaliyetlerine başlayan Sisal Şans yönetmelik maddelerine aykırı olarak Pirim Gıda ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığı ile yetkisiz kişilere şans oyunları ürünleri olan klasik milli piyango ve hemen kazan bileti vererek satış yaptırmaktadır. Bu durum şans oyunları faaliyetlerinin kesintisiz, güvenli, kamu yararına ve tüketici haklarını koruyacak şekilde denetim ile yapılması hususunda sorunlara sebebiyet vermektedir.

2-b: Aşağıda yönetmelik maddeleri uygulamanın nasıl ve ne şekilde olacağını net olarak açıklamaktadır. Şöyle ki;

Sözleşmenin uygulanmasında yasak fiil ve davranışlar

MADDE 16 – (1) Lisans sahibi; şans oyunları faaliyetlerinin kesintisiz, güvenli, kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden, taahhüdünün bu Yönetmelik ile ihale dokümanı ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden sorumlu olup, lisansa konu faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunamaz:

L) Şans oyunlarına ait biletleri yetkisiz kişilere sattırmak.

(2) Birinci fıkrada sayılan yasak fiil ve davranışlar, lisans sahibinin bilet satışı veya ikramiye ödemesi konusunda yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler ile lisans sahibine operatörlük ve destek hizmeti sağlayan tüzel kişileri de kapsar.

İdari para cezaları ve uygulama usulü

MADDE 17 – (1) Lisans sahibinin ilgili mevzuat ile lisans sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil eden fiillerine, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın %5’ine kadar idari para cezası uygulanır.  Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezalarını uygulamaya Yönetim Kurulu yetkili olup, idari para cezası uygulanacak fiiller ile oranları aşağıda belirtilmiştir.

a) Aşağıda belirtilen hallerin tespit edilmesi durumunda lisans sahibine, her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın aylık ortalamasının %0,1’ine (binde bir) kadar idari para cezası uygulanır:

1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması.

2) Lisans kapsamındaki oyunlarla ilgili biletlerin dağıtım, pazarlama, satış ve ikramiye ödeme işlemlerinin yetkisiz kişilere yaptırılması.

 

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLET SATIŞ, ÇEKİLİŞ VE İKRAMİYE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

 

b) Bayi: İdare tarafından belirlenen esaslara uygun olarak; satış merkezi veya başbayilerden bilet almak ve fiziki ortamlarda veya sanal ortamda satmak ve ikramiye ödemek üzere ruhsat verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Seyyar bayi: Bayilik faaliyetini bir iş yeri açmaksızın münhasıran gezici olarak yürüten gerçek kişiyi,

k) Ruhsat: Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere, İdare tarafından izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,

 

MADDE 37 – (Değişik:RG-6/9/2019-30880)

(1) Başbayiler İdarece ruhsat verilmiş bayilere toptan bilet satışı yapabilirler. Ancak, İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere perakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Bayiler

Bayilik ruhsatı

MADDE 38 - (1) Bayilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için İdareden ruhsat alınması zorunlu olup, bayilik faaliyetinde bulunması uygun görülenlere, bayilik ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren İdarece iptal edildiği tarihe kadar başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir. Ancak, İdarece gerekli görülen hallerde ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.

 

Bayilik ruhsatı verilmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 39 – (1) İdarece bayilik ruhsatı verileceklerden:

a) Gerçek kişilerin;

1) Türk vatandaşı olması,

2) Fiil ehliyetine sahip olması,

3) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması,

b) Tüzel kişilerin;

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

2) Tüzel kişiliğin gerçek kişi kurucu ve ortakları ile yöneticilerinin bu maddenin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hükümlü bulunmaması,

c) Sanal ortam bayiliği verileceklerin;

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişilik olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

 

Bilet satış yerleri

MADDE 48 – (1) Seyyar bayi yurdun her yerinde, sabit bayi ise yalnızca İdareye bildirmiş olduğu işyerinde, sanal ortam bayileri ise sanal ortam üzerinden ve sadece kendi abonelerine bilet satışı yapabilir.

Ruhsat ibrazı

MADDE 49 – (1) Bayi, bayilik faaliyetlerini icra ettiği sırada, İdarenin yetkili personelinin talebi üzerine ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Ruhsatı bulunmayan kişilerin bayilik faaliyetinde bulunmaları yasaktır. Ancak, yeni bayilik alanlara, bayilik sözleşmesinin imzalanmasından sonra ruhsatın kendisine teslim edileceği tarihe kadar geçen süre içinde, satış merkezlerince bilet satışı yapılabilir. Bunlar için bağlı olduğu satış merkezince geçici bayilik ruhsatı düzenlenir.

(2) Bayilik faaliyeti sırasında, İdarece verilmiş olan ruhsatın; seyyar bayinin göğsünde veya yakasında, sabit bayilerin işyerlerinin görülebilecek bir yerinde asılı durması, sanal ortam bayilerince ise kendi internet sayfasında, ziyaret edenler tarafından görülecek şekilde yayınlanması zorunludur.

 

Bayilere uygulanacak idari cezalar ile cezayı gerektiren fiil ve haller

MADDE 56 – (1) Bilet satışı ve ikramiye ödemesine yönelik İdare hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, bayilerin işledikleri fiillerin niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıda sıralanan idari cezalardan birisi verilir. Verilen ceza bayiye yazılı olarak bildirilir.

a) Yazılı uyarı: Bayiye görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Yazılı uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Ruhsatsız kişilere bilet sattırılması.

 

 

3- Sonuç olarak, yukarıdaki ihtarımızın dikkate alınarak,

Bu ihtarnamemin tebliğinden başlayarak,

3/1- Bundan sonra, anılan sözleşme kapsamında faaliyetlerine başlayan Sisal Şans İnteraktif Hizmetleri ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.,  firmasının, yukarıda belirttğimiz sebeplerle,  Pirim Gıda ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  ve/veya başka kişi ve kurum-kuruluşlar aracılığı ile, yetkisiz (Ruhsatsız) kişilere şans oyunları ürünleri olan klasik milli piyango ve hemen kazan bileti vermemesini,

 

3/2- Pirim Gıda ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının da, bundan sonra, yukarıda belirttğimiz sebeplerle, Sisal Şans İnteraktif Hizmetleri ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş., firnasından ve/veya yetkisiz başka kişi, kurum ve kuruluşlardan,  şans oyunları ürünleri olan klasik milli piyango ve hemen kazan bileti alarak, yetkisiz kişilere şans oyunları ürünleri olan klasik milli piyango ve hemen kazan bileti vermemesini-  satmamasını ihtaren bildiririz.

 

4- Aksi takdirde, yasal bütün hukuki ve cezai talep ve haklarımızın kullanılacağı hususunu ve bütün bunlara ve sair hususlara ilişkin, her hukuki ve cezai, her türlü haklarımızı mahfuz tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.