ÜYE İŞLEMLERİ...

ÜYE İŞLEMLERİ

Üye Kayıt

Neden üye Olmalıyım?

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.

5362 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Oda’sına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi istenir.

Üyelik Şartları Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

•Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

•Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalarakayıtlı olmamak.

Üye Olmak İçin Gerekli Belgeler

•Vergi Levhası fotokopisi ( Seyyar Bayiler Hariç)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• İkametgah

• 3 adet vesikalık resim

Sicil tarafından istenen belgeler

• Vergi levha fotokopisi ( 1 adet)

• İkametgah senedi resimli (1 adet)

• Kimlik fotokopisi ( 1 adet)

Üyeliğin Son Bulması

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir.

• Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

• Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

• Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

• Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Oda Aidatlarının Ödenmesi

5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.